• /¸fju:zi´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính nấu chảy được, tính nóng chảy

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tính nóng chảy

  Địa chất

  tính nóng chảy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X