• (đổi hướng từ Gaoled)
  /dʒeil/

  Thông dụng

  Cách viết khác jail

  Danh từ

  Nhà tù, nhà giam; sự bỏ tù
  to be sent to gaol
  bị vào tù

  Ngoại động từ

  Bỏ tù, tống giam

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X