• /ˈgæsi/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) khí; như khí
  Đầy khí
  Ba hoa rỗng tuếch (lời nói...)

  Chuyên ngành

  Vật lý

  thể khí

  Kỹ thuật chung

  có khí nổ
  khí
  dạng khí
  sủi bọt

  Địa chất

  chứa khí, tích khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X