• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cho qua cửa
  Tác động của van

  Kỹ thuật chung

  hệ thống rót
  sự chọn
  clutter gating
  sự chọn vệt dội tạp
  sự chọn xung
  sự xén ngược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X