• /geidʒd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được định cỡ; được hiệu chỉnh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  được định cỡ, được hiệu chuẩn

  Cơ - Điện tử

  (adj) đã định chuẩn, được hiệu chuẩn

  Kỹ thuật chung

  định cỡ
  được hiệu chuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X