• (đổi hướng từ Gazumped)
  /gə´zʌmp/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Nói giá cao hơn, đẩy giá lên

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X