• /dʒi:/

  Thông dụng

  Thán từ

  Đi nào (tiếng quát ngựa) ( (cũng) gee-ho, gee-hup, gee-up, gee-wo)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cứ thế!, thế!, được!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X