• /,dʤenərəlai'zeiʃn/

  Thông dụng

  Cách viết khác generalisation

  Danh từ

  Sự tổng quát hoá; sự tổng hợp, sự khái quát, sự suy rộng
  Điều tổng quát, điều khái quát

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự suy rộng
  tổng quát hóa

  Giải thích VN: Thông thường, đây là sự rút gọn số lượng điểm biểu diễn đường. Trong ARC/INFO, đây là quá trình chuyển chỗ các đỉnh thuộc đường theo một sai số nhất định.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X