• /dʒəˈnɛrɪkli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Khái quát, tổng quát

  Kỹ thuật chung

  nói chung
  generically exact
  đúng nói chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X