• /¸dʒi:ou´sentrik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tâm địa cầu, (thuộc) địa tâm
  Coi địa cầu là trung tâm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  địa tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X