• (đổi hướng từ Geologised)
  /dʒi´ɔlə¸dʒaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác geologize

  Như geologize
  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X