• /¸dʒi:oumæg´netik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc địa từ; từ tính trái đất

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  địa từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X