• (đổi hướng từ Gestated)
  /´dʒesteit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Có mang
  Làm phát triển

  Tính từ

  Mang thai

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X