• /´getou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều ghettos

  (sử học) khu người Do thái (ở trong một thành phố)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khu người da đen (ở trong một thành phố)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X