• (đổi hướng từ Ghettoized)
  /´getou¸aiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác ghettoise

  Ngoại động từ
  Quy vào hạng thấp kém
  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X