• /´gift¸hɔ:s/

  Thông dụng

  Danh từ
  Ngựa tặng; quà tặng
  to look a gift-horse in the mouth
  chê bai một quà tặng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X