• /´gaigə¸hə:ts/

  Điện tử & viễn thông

  gigahec
  GigaHertz (GHZ)
  GigaHéc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X