• /dʒin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Rượu gin
  Cạm bẫy, bẫy
  Máy tỉa hột bông
  (kỹ thuật) cái tời; trục nâng

  Ngoại động từ

  Đánh bẫy (thú săn)
  Tỉa hột (bông)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giá đỡ

  Cơ - Điện tử

  Cái tời, trục nâng, ròng rọc

  Cái tời, trục nâng, ròng rọc

  Kỹ thuật chung

  bàn nâng, trục nâng
  cơ cấu nâng
  đòn đẩy
  giá đỡ
  máy đóng cọc
  máy nâng
  palăng
  palăng tời
  tời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X