• /´glædi¸eitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (chính trị) nhà bút chiến, nhà tranh luận
  (sử học) người đấu gươm, đấu sĩ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đấu sĩ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X