• /glæns/

  Thông dụng

  Danh từ; số nhiều glandes

  Quả đấu
  Tuyến
  Đầu
  glans clitoridis
  đầu âm vật
  glans penis
  đầu dương vật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X