• /´gla:smən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người bán đồ thuỷ tinh
  (như) glassmaker
  (như) glazier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X