• /glɔ:´koumətəs/

  Thông dụng

  Tính từ (y học)
  (thuộc) bệnh glôcôm
  Mắc bệnh glôcôm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X