• /glif/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nét chạm (chạm; khắc)
  Trang trí chạm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nét khắc
  nét trạm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X