• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tấm che trong kịch, vô tuyến, phim để cho ánh sáng theo những hướng đã định
  Tấm che tạp âm

  Kỹ thuật chung

  màn chắn

  Giải thích VN: Mán chắn ánh sáng dùng cho thấu kính của màn ảnh truyền hình; vật cản âm dùng trong micrô.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X