• /´gɔd¸ɔ:ful/

  Thông dụng

  Tính từ
  Xấu đau xấu đớn, tồi tệ vô cùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X