• (đổi hướng từ Golfed)
  /gɔlf/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thể dục,thể thao) môn đánh gôn

  Nội động từ

  (thể dục,thể thao) chơi gôn

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X