• /´gɔfə/

  Thông dụng

  Danh từ (động vật học)

  Chuột túi
  Chuột vàng
  Rùa đất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  gopher

  Giải thích VN: Trong các hệ thống dùng UNIX đã nối với mạng Internet, đây là một chương trình dựa trên cơ sở trình đơn, dùng để tìm các tệp, các chương trình, các định nghĩa, và các tiềm năng khác theo các chủ đề do bạn xác định. Gopher đầu tiên được biên soạn tại trường đại học University of Minnesota và được đặt tên theo con vật lấy khước của trường. Khác với FTP và archie, Gopher của Internet không đòi hỏi bạn phải biết và sử dụng các chi tiết về chủ mạng, về thư mục, và về các tên tệp. Thay vào đó, bạn chỉ cần xem lướt qua các trình đơn và ấn Enter khi tìm thấy mục đề mà bạn quan tâm. Thông thường bạn phải nhìn vào một trình đơn khác có nhiều khả năng tự chọn hơn, cho đến cuối cùng chọn được một khả năng làm hiển thị các thông tin. Sau đó bạn có thể đọc và cất giữ lại thông tin này vào khu vực lưu trữ trên đĩa của bạn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X