• /græd/

  Thông dụng

  Danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ( (cũng) .graduate)

  ( Anh) người tốt nghiệp đại học
  ( Mỹ) học viên dự hết một khoá học

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lớp, bậc, hạng; grat (đơn vị đo góc)

  Kỹ thuật chung

  độ
  lớp
  hạng
  bậc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X