• BrE & NAmE /'grædʒuәli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Dần dần, từ từ

  Kỹ thuật chung

  dần dần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X