• /´græmə/

  Thông dụng

  Cách viết khác grama

  Danh từ
  (thực vật học) cỏ gramma, cỏ butêlu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X