• /´græn¸dæd/

  Thông dụng

  Cách viết khác grandad

  Danh từ
  (thân mật) ông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X