• /¸grænju´læriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất như hột
  Tính chất có hột

  Chuyên ngành

  Vật lý

  độ kết hạt

  Xây dựng

  tỷ lệ hạt

  Kỹ thuật chung

  độ chi tiết
  độ hạt
  thành phần hạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X