• Kỹ thuật chung

  đơn vị đồ họa

  Giải thích VN: Trong chương trình đồ họa hướng đối tượng ( vector), đây là đơn vị cơ bản nhất để biểu diễn một đồ hình, như đường thẳng, cung, vòng, tròn, hình chữ nhật hoặc hình ôvan.

  phần tử hiển thị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X