• /´gra:s¸hɔpə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) châu chấu
  con cào cào
  (quân sự), (từ lóng) máy bay nhẹ (để trinh sát, liên lạc, lấy mục tiêu cho pháo bắn...)
  knee-high to a grasshopper
  bé tí xíu, bé tí tẹo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X