• Toán & tin

  mô hình tương hỗ

  Giải thích VN: Là phương pháp dùng trong địa lý học, kỹ thuật và khoa học xã hội để mô phỏng những thay đổi của dân cư. Một thừa nhận cơ bản của mô hình tương hỗ là ảnh hưởng giữa dân cư với một yếu tố khác tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng. Điều này tương tự như những quan sát về lực hấp dẫn trong vật lý Newton.

  Điện tử & viễn thông

  mô hình trọng lực

  Xây dựng

  mô hình tương hỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X