• Môi trường

    Khí nhà kính
    Chất khí, như CO2 hay metan, góp phần làm thay đổi khí hậu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X