• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Theo bầy, theo cộng đồng
  budgerigars like to live gregariously
  vẹt đuôi dài ở Uc thích sống theo bầy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X