• Kỹ thuật chung

    giá trị đậm nhạt
    giá trị thang đo độ xám

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X