• Thông dụng

    Danh từ, viết tắt là GBH

    (pháp lý) sự tổn thương trầm trọng do một hành động xâm kích trái pháp luật

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X