• /grig/

  Thông dụng

  Danh từ (động vật học)

  Cá chình con; lươn con
  Châu chấu; cào cào
  Con dê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X