• /¸graində´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khả năng mài được; tính dễ mài
  Tính dễ nghiền

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  khả năng mài
  tính dễ mài
  tính mài được
  tính nghiền được

  Địa chất

  tính nghiền (tán) được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X