• /´graind¸stoun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đá mài, bánh mài
  to hold (keep, put) someone's nose to the grindstone
  bắt ai làm việc mửa mật; bắt ai làm việc không ngơi tay lúc nào

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  máy mài (sắc)

  Kỹ thuật chung

  bánh mài
  đá mài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X