• Xây dựng

  kè ngầm
  đế khung gỗ
  hệ giằng dưới khung
  phiến tựa

  Kỹ thuật chung

  dầm tựa
  ngưỡng đáy
  tấm tựa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X