• Thông dụng

  Danh từ

  Sóng do bão hay động đất gây ra, sóng đáy
  Sự đồng tình hưởng ứng, sự đồng tình ủng hộ

  Giao thông & vận tải

  sóng lừng nước nông

  Hóa học & vật liệu

  sự bung nền

  Xây dựng

  sóng đáy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X