• Thông dụng

    Danh từ

    (thực vật) các loại cây thân củ, mọc ở dưới đât cho dầu. (ví dụ: Lạc)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X