• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vốn cấp cho người thăm dò mỏ (để chia lợi nhuận)
  Sự giúp đỡ vật chất để tiến hành một công việc khó khăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X