• Điện

  khoảng cách tần số

  Giải thích VN: Khoảng cách tần số ngắn nhất giữa hai băng sóng của hai đài phát phải được giữ theo qui định của từng quốc gia để tránh hiện tượng giao thoa giữa hai sóng làm trở ngại các dịch vụ thông tin, liên lạc, truyền thanh...

  dải an toàn

  Giải thích VN: Khoảng cách tần số ngắn nhất giữa hai băng sóng của hai đài phát phải được giữ theo qui định của từng quốc gia để tránh hiện tượng giao thoa giữa hai sóng làm trở ngại các dịch vụ thông tin, liên lạc, truyền thanh...

  Điện tử & viễn thông

  dải giữ

  Kỹ thuật chung

  dải bảo vệ
  dải tần an toàn
  dải tần bảo vệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X