• /¸gju:bənə´tɔ:riəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thống đốc, (thuộc) thủ hiến
  a gubernatorial election
  cuộc bầu cử thống đốc bang
  (thuộc) chính phủ
  (từ lóng) (thuộc) cha; (thuộc) chú

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  regulatory

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X