• /´gaid¸roup/

  Thông dụng

  Danh từ
  (hàng không) dây néo (buộc chặt khí cầu trước khi bay)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X