• /ˈgaɪdˌlaɪn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nguyên tắc chỉ đạo, đường lối chỉ đạo , hướng dẫn (để vạch ra chính sách...)

  Kỹ thuật chung

  đường dẫn
  đường dẫn hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X